Спорт

Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

Постанова КМУ від 6 травня 2001 р. N 433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”

Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. № 993 “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу”

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013  № 582 “Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 07.07.2014  № 2213/798 “Про затвердження форм Свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та Особистої картки спортсмена”

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 13.01.20 14  № 45 “Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)”

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 13.02.2018  № 663 “Про затвердження форми журналу обліку використання спортивної споруди та порядку його ведення”

Постанова КМУ від 23 грудня 2020 р. № 1371 “Про продовження строку виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”