Постанови КМУ

Постанова КМУ «Питання єдиного державного веб-порталу цифрової освіти « Дія. Цифрова освіта.» (№ 184 від 10.03.2021 року)

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти» (№31 від 20.01.2021 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року» (№ 673 від 30 червня 2021 р)

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2021- 2025 роки. (№ 579 від 2 червня 2021 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України від від 7 грудня 2016 р. № 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації

останова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів від 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 23 грудня 2020 р. № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579 Київ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021—2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 779 “Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України   від 10 липня 2019 р. № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”

Постанова Кабінету Міністрів України   від 29 липня 2020 р. № 672 “Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників”

Постанова Кабінету Міністрів України   від 3 квітня 2019 р. № 319 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України   від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”

Постанова Кабінету Міністрів України   від 23 грудня 2015 р. № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників”