Долучайтесь до громадського обговорення проєкту Державного стандарту профільної середньої освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти  для 10–12 класів й закладів професійної освіти в частині здобуття повної загальної середньої освіти.

На відміну від одного стандарту для базової та старшої середньої освіти тепер будуть два окремі документи. Проєкт стандарту профільної освіти продовжує реформу «Нова українська школа», яка стартувала з першого класу 2018 року. Передбачається, що 2027 року ці учні почнуть здобувати профільну освіту за новими стандартом і програмами. Пілотування стандарту й моделей профільної освіти в окремих закладах розпочинається з 2025 року.

За концепцією реформи, учнівство зможе формувати власну освітню траєкторію, обираючи профіль і частково предмети для вивчення. Водночас, заклади освіти зможуть сформувати найкращі пропозиції для учнів залежно від своїх можливостей.

Проєктом передбачено такі аспекти профільної середньої освіти:

1. Документ пропонує дев’ять освітніх галузей, у межах яких можна буде формувати відповідні профілі завдяки вибору інтегрованих і міжгалузевих курсів, предметів (поглибленому вивченню предметів або курсів).

2. Навчальні результати, яких мають досягти учні на завершення повної загальної середньої освіти, передбачають основний і поглиблений рівні. Тож заклади освіти зможуть відповідно до зацікавлень учнівства та своїх можливостей комбінувати власні моделі профілізації (поглиблене вивчення предметів, специфічні курси для поглиблення профільності, інтегровані рішення тощо).

3. Базовий навчальний план містить години для вільного вибору предметів і курсів:

 • у 10 класі — 105–210 годин за обраним профілем, 35–140 годин — поза обраним профілем;
 • в 11–12 класах — 385–595 годин за обраним профілем і 70–280 годин — поза обраним профілем за два роки.

4. У базовому навчальному плані (який міститься в стандарті) для кожної освітньої галузі передбачено мінімальну й максимальну кількість годин, що дозволяє перерозподіляти їх між освітніми галузями.

5. Години на вивчення освітніх галузей розподілені за роками / циклами навчання, щоб заклади освіти могли навчати за модульним принципом, реалізовувати з учнівством проєкти як упродовж року / семестру, так і компактно (наприклад, упродовж одного тижня).

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового,  вільний вибір важлива цінність для освіти, яка допоможе школярам навчитися ухвалювати рішення, виходячи  з власних інтересів та безпосередньо краще підготуватися до вступу у заклад вищої освіти.

Разом зі стандартами початкової та базової освіти проєкт стандарту профільної освіти створює цілісну концепцію навчального прогресу учнів у НУШ. В основу цих трьох документів покладено компетентнісний підхід до навчання і єдиний перелік освітніх галузей:

 • мовно-літературна;
 • математична;
 • природнича;
 • технологічна;
 • інформатична;
 • соціальна і здоров’язбережувальна;
 • громадянська та історична;
 • мистецька;
 • фізична культура.

МОН запрошує долучитися до громадського обговорення проєкту стандарту. Надсилати свої пропозиції можна до 30 листопада 2023 року за адресами: 01135, м. Київ, просп. Берестейський, 10, e-mail: svitlana.fitsailo@mon.gov.ua. Контактна особа для надання консультацій: Світлана Фіцайло, начальник відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного управління загальної середньої освіти директорату шкільної освіти, номер телефону: (044) 481-47- 61.