Оголошення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Відділ освіти, молодіжної політики та спорту Снятинської міської рада оголошує конкурс на посади керівника закладу загальної середньої освіти:

Вовчківського ліцею імені Василя Равлюка Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області: будинок 3, вулиця Грушевського, село Вовчківці, Коломийський район, Івано-Франківська область, 78341.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно із контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993№102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 26. 09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти Снятинської міської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • перспективний план розвитку закладу;
 • інші документи, які підтверджуватимуть професійні та моральні якості.

До участі у конкурсному відборі не може бути допущена особа, яка:

 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 •  підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;
 • подала не всі документи або подала їх після завершення строку подання.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 02.06.2022

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 30.06.2022

Конкурсний відбір починається з 15 липня 2022 року та складається з наступних етапів:

– перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування;

– перевірка професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

тестування та вирішення ситуаційного завдання проводяться в один день;

– публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки – для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років – для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) претендентами до конкурсної комісії на адресу: вул. Шевченка, 70, м. Снятин, Коломийський район, Івано-Франківська область.

Місце проведення конкурсу буде повідомлено претендентам додатково після прийняття відповідного рішення конкурсної комісії.

Контактна особа – Яворницька Сніжана Володимирівна, головний спеціаліст Відділу освіти, молодіжної політики та спорту Снятинської міської ради, тел. 2-11-30, електронна адреса: 43917808@mail.gov.ua